Cerkiew greckokatolicka w Tarnawie Górnej (stan z 2001 r.) - Bieszczady

0105-00109p