Cerkiew greckokatolicka w Hoszowie (2001 r. tuż przed dewastacją drzew) - Bieszczady

0105-00125p