Rezerwat przyrody Kępy Kazuńskie - Dolina Środkowej Wisły

0502-00919p