Czerwińsk (2009 r.) - Dolina Środkowej Wisły

0901-00008c