Wisła w okolicach Bożej Woli - Dolina Środkowej Wisły

0508-04203p