Wisła w okolicach Zakroczymia - Dolina Środkowej Wisły

0807-00720c