Wisła w okolicach Zakroczymia - Dolina Środkowej Wisły

0701-00116p