Stara wierzba, ujście Pilicy do Wisły - Dolina Środkowej Wisły

0504-01324p