Twierdza Modlin, Spichlerz nad Narwią - Dolina Środkowej Wisły

0809-00841c