Okolice Brzumina - Dolina Środkowej Wisły

0901-00027c