Okolice Brzumina - Dolina Środkowej Wisły

0901-00029c