Zgryz bobrowy - Dolina Środkowej Wisły

0904-00175c