Wisła w okolicach Wyszogrodu - Dolina Środkowej Wisły

0906-00380c