Wnętrze ruin spichlerza, Twierdza Modlin - Dolina Środkowej Wisły

1209-02759c