Poranne mgły w okolicach Wilkowa - Dolina Środkowej Wisły

0812-01085c