Drewniana chałupa w miejscowości Narew - Podlasie

0908-00761c