Drewniana cerkiew prawosławna w Narwi - Podlasie

0908-00763c