Propozycja utworzenia nowych parków narodowych oraz powiększenie istniejących

Niedawno miałem okazję przeczytać opracowanie przygotowane przez Piotra Kluba z propozycjami utworzenia 25 nowych parków narodowych oraz powiększenia już istniejących. Jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, ze choć część z tych postulatów uda się zrealizować 😉

Od ponad 20 lat w Polsce nie powstał żaden nowy park narodowy. Ostatnim był PN Ujście Warty i został utworzony w 2001 roku.
Po zmianie prawa 2 lutego 2001 r. – zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody – „określenie i zmiana granic parku narodowego może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze działania planuje się powyższe zmiany”.

W praktyce więc wszelkie inicjatywy utworzenia nowych obszarów chronionych są blokowane przez nieliczną grupę osób eksploatujących przyrodę – leśników, myśliwych czy lokalnych przedsiębiorców. Choć parki narodowe służą całemu narodowi wystarczy, słowo „nie” bez żadnego nawet uzasadnienia i cały projekt mający poparcie społeczne oraz naukowe trafia do kosza.
Obecne rozwiązanie prawne jest bardzo niesprawiedliwe i najwyższy czas to zmienić.

Polecam 😉

Propozycja utworzenia nowych parków narodowych Piotr Klub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *