Jesienna tundra i renifer svalbardzki (Rangifer tarandus spitzbergensis) - Spitsbergen

0709-01537c