Konik polski - Roztoczański Park Narodowy

0805-00371c