Konik polski, źrebak - Roztoczański Park Narodowy

0806-00467c