Heliograf - urządzenie meteorologiczne służące do pomiaru czasu usłonecznienia - Spitsbergen, Svalbard

0709-01771c