Murowana cerkiew obronna św. Onufrego, Posada Rybotycka - Turnicki Park Narodowy

Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej