Młody łabędź niemy (Cygnus olor) - Woliński Park Narodowy

0906-00402c