Nadmorskie klify - Woliński Park Narodowy

0907-00409c