Wisła w okolicach Mochty-Smok - Dolina Środkowej Wisły

0904-00168c