Poranne mgły w okolicach Brzumina - Dolina Środkowej Wisły

0901-00023c