Zabytkowy hus z 1935 r. pod Gnalem - Spitsbergen, Svalbard

0606-01093c