Dolina Środkowej Wisły

Wisła – ostatnia dzika rzeka Europy o pierwotnym charakterze, która cudem uchroniła się przed bezmyślnymi melioracjami.
Zachwyca swym bystrym nurtem, tysiącem piaszczystych wysp, urwistymi brzegami i skarpami. Wczesną wiosną szeroko rozlewa swoje wody, a naturalne lasy łęgowe i nadrzeczne łąki stają się królestwem dzikich ptaków i roślin.